Privacy en veiligheid

Dit is de privacyverklaring van watgoedkoop.nl.
Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij watgoedkoop.nl.

Veiligheid

Watgoedkoop.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorgvoor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en watgoedkoop.nl versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Verzamelde gegevens

Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door watgoedkoop.nl zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.
Als u zich aanmeldt voor de website van watgoedkoop.nl of iets bestelt op deze website wordt u gevraagd adresgegevens en e-mailadres te verstrekken.

Watgoedkoop.nl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

Cookies

Op de website van watgoedkoop.nl wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van watgoedkoop.nl kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Laatste wijziging 22 mei 2018